AAV tuyển tư vấn

Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) cần tuyển tư vấn chương trình tập huấn tại Thành phố Đà Lạt.

Hạn nộp hồ sơ: 4/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.