ACE tuyển Cán bộ

Chương trình tài chính vi mô Anh Chị Em (ACE) cần tuyển Cán bộ Truyền thông – Gây quỹ, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 15/01/2022