Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án về chuỗi giá trị gạo GRAISEA.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org, trước 5h chiều, ngày 07/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.