World Vision tuyển cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện cần tuyển 01 Cán bộ phát triển cộng đồng và 01 Cán bộ điều phối quan hệ bảo trợ, làm việc cho Chương trình Phát triển vùng tại Điện Biên Đông, Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đơn xin việc theo mẫu của tổ chức (có thể download mẫu đơn xin việc trên trang web chính thức của World Vision Việt Nam).

Địa chỉ liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới

Tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội

ĐT. 04. 39439920 (máy lẻ 114)

Email:  job_application_south@wvi.org

Hạn nộp hồ sơ: ngày 21/07/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây