EuroCham tuyển Điều phối viên 

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cần tuyển Điều phối viên, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 30/11/2021