Quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” kêu gọi đề xuất dự án

Mạng lưới Thế Hệ Xanh phối hợp với Quỹ Châu Á thành lập quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” nhằm tài trợ cho các dự án về môi trường.

Thông tin chi tiết như sau:

Trong những năm gần đây, song song với tăng tưởng kinh tế, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và sinh thái. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm đất, nước, không khí; suy giảm đa dạng sinh học, mất rừng…đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Giải quyết những vấn đề phức tạp luôn đòi hỏi những giải pháp sáng tạo và đột phá. Thanh niên, với lực lượng đông đảo là những nhân tố thay đổi mạnh mẽ nhất để lan toả nhận thức và hành động tích cực vì môi trường, ứng phó với BĐKH.

Với mong muốn thúc đẩy, tạo tiền đề và động lực cho các ý tưởng, sáng kiến của các bạn trẻ và các nhóm môi trường trên cả nước, Mạng lưới Thế Hệ Xanh phối hợp với Quỹ Châu Á thành lập quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động” với mục đích:

Tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các dự án có tính sáng tạo của thanh niên

Tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống & giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu

Huy động nguồn lực để hỗ trợ các chương trình, dự án môi trường hiệu quả trong thanh niên

Nâng cao năng lực thực hiện dự án cho các cá nhân/nhóm/câu lạc bộ môi trường; trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin và liên kết với những người có chung mối quan tâm

Đối tượng tham gia nhận tài trợ từ quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động”

Các nhóm/câu lạc bộ môi trường của thanh niên

Tất cả các bạn trẻ đang sinh sống tại Việt Nam yêu thích, muốn hành động vì môi trường và có ý tưởng hoặc sáng kiến khả thi nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Kinh phí cho dự án:

Mỗi dự án được tài trợ không quá 25,000,000 VND (hai mươi lăm triệu đồng) để thực hiện.

Quỹ tài trợ không tài trợ kinh phí viết dự án, kinh phí chi trả tiền lương cho người thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7/2012 tới tháng 1/2013.

Để có thêm chi tiết về quỹ “Thế Hệ Xanh cùng hành động”, vui lòng liên hệ:

Mạng lưới Thế Hệ Xanh

Email: thehexanh@livelearn.org hoặc greengeneration.viet@gmail.com   

Điện thoại: 04.37185930