Oxfam tuyển tư vấn

Oxfam hiện đang cần tuyển tư vấn cho hoạt động Nghiên cứu phân tích chất đất, đưa ra những giải pháp cải tạo đất hiệu quả và giống cây trồng phù hợp. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2009.
Điều khoản tham chiếu

Địa bàn nghiên cứu: Tại 2 xã Phước Tân, Phước Tiến/Bác Ái/Ninh Thuận
Thời gian nghiên cứu: Tháng 10/2009

Bối cảnh

Huỵện Bác ái là một huyện miền núi, nghèo nhất của tỉnh Ninh Thuận. Toàn huyện có dân số khoảng 21.000 người, trong đó 95% là người dân tộc Raglai. Tỷ lệ nghèo của huyện năm 2005, theo thống kê, là 60%. Trong đó, nhóm người nghèo thường xuyên thiếu ăn từ 2-6 tháng mỗi năm.

Tại Bác Ái, Chương trình Sinh kế của Oxfam Anh hoạt động tại hai xã Phước Tân và Phước Tiến. Hiện trạng nghèo đói 2 xã năm 2007 được mô tả tóm tắt như sau:
1. Thiếu nước: mưa nhiều tập trung trong 3 tháng từ tháng 9-12 hàng năm. Do địa bàn dốc, nguồn nước thủy lợi rất hiếm đặc biệt trong các tháng mùa khô, dẫn đến cây trồng phụ thuộc phần lớn vào nước trời khiến cho việc mất mùa xảy ra liên miên. Nước sinh hoạt cũng rất khan hiếm, đặc biệt là những tháng mùa khô.
2. Thiếu nước sinh hoạt hàng ngày của người dân đang là vấn đề lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, vệ sinh và sức lao động.
3. Năng suất cây trồng, vật nuôi thấp: ngoài nguyên nhân thiếu nước, vấn đề Đất cằn cội và nghèo kiệt, thiếu kỹ thuật và hiệu quả sử dụng đất đai thấp cũng được coi là nguyên nhân quan trọng dẫn đến năng suất thấp.
4. Rừng là yếu tố cân bằng môi sinh, giữ nước và cải tạo đất cũng như tạo nguồn sống cho người Raglai bị tàn phá nặng nề và kiệt quệ
5. Quan hệ giới trong chế độ mẫu hệ của cộng đồng người Raglai rất phức tạp và có xu hướng hạn chế sự phát triển bình đẳng giữa nam và nữ, trẻ em gái và trẻ em trai.

Để giúp người nghèo, người dân tộc Raglai tận dụng tối đa cơ hội trên, tổ chức Oxfam Anh đã hợp tác và hỗ trợ UBND huyện Bác Ái đưa ra những giải pháp bền vững về sinh kế cho người dân. Từ năm 2002 đến nay, Oxfam Anh đã và đang hỗ trợ nhiều hoạt động về nông lâm nghiệp, thủy lợi, tăng cường năng lực cho cộng đồng và cán bộ địa phương.

Hiện tại, người dân nghèo đang đối mặt với mặt với năng suất cây trồng ngày càng suy kiệt, mất mùa thường xuyên xẩy ra do tình trạng đất khô cằn và nghèo kiệt, việc áp dụng cây trồng có năng suất cao không hiệu quả hoặc thất bại. Do vậy, Oxfam đang mong muốn 1 tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá về chất đất, đưa ra những giải pháp cải tạo đất phù hợp và giới thiệu một số lại cây trồng có năng suất cao có thể phát triển tốt trên đất này nhằm giúp cộng đồng cải thiện năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Kết quả mong đợi từ hoạt động tư vấn

1. Báo cáo phân tích về đất, chất lượng đất chi tiết ở 2 xã Phước Tân, Phước Tiến và phân tích chung toàn huyện.
2. Đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi, thực tế về cải tạo đất.
3. Đưa ra các kiến nghị về cây trồng phù hợp với loại đất ở vùng nghiên cứu. Kiến nghị phải có cơ sở khoa học, thực tiễn.
4. Giới thiệu những mô hình cải tạo đất, phát triển cây trồng đã được áp dụng thành công ở nơi khác.

Lưu ý: Tư vấn cần sử dụng phương pháp có sự tham gia trong toàn bộ quá trình, trong đó đặc biệt chú trọng sự tham gia của người nghèo và phụ nữ.

Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn

1. Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến phân tích đất, cải tạo đất, PT cây trồng ở địa phương cũng như các tài liệu khoa học khác.
2. Đi thực tế, lấy mẫu đất (ít nhất là 10 mẫu ở 10 vùng khác nhau) để phân tích
3. Làm việc tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án xã, Ban điều hành huyện để đạt được các kết quả mong đợi nêu trên
4. Tổ chức họp dân (nhóm), phỏng vấn sâu đề nắm được phương thức canh tác và các loại cây trồng mà dân bản địa đã trồng và trải nghiệm.
5. Tìm hiểu và giới thiệu những mô hình tương tự, áp dụng thành công ở những nơi khác.
6. Viết báo cáo tổng hợp với những kiến nghị thực tiễn và khoa học

Yêu cầu đối với tư vấn

1. Có kiến thức, chuyên môn sâu và kinh nghiệm về khoa học đất và cây trồng.
2. Có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến các dự án phát triển, đặc biệt là phương pháp tiếp cận có sự tham gia.
3. Có hiểu biết sâu sắc các vấn đề về giới, địa dư và dân tộc.
4. Hiểu biết về các chính sách phát triển nông nghiệp vùng khó khăn.

Thời gian làm việc

Đề nghị Tư vấn quan tâm tới hoạt động nêu trên gửi đề xuất tới Văn phòng Oxfam Anh, trong đề xuất cần nêu rõ thời gian, kinh phí, lịch trình làm việc hợp lý để đạt được kết quả mong đợi nêu trên (dự kiến trong khoảng thời gian tháng 10/2009). Đề xuất cần gửi đến trước ngày 30/09/2008.

Liên hệ:
NGUYỄN CÔNG TRÁNG
Cán bộ chương trình

OXFAM ANH
22 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việtnam
Tel: +84 (04) 9454447 Cell: +84 (0)9.06.08.2008
Fax: +84 (04) 9454365
Email: nctrang@oxfam.org.uk Website: www.oxfam.org.uk