Save the Children Quốc tế tuyển Trợ lý thẩm định

Tổ chức Save the Children Quốc tế (SCI) cần tuyển Trợ lý thẩm định, địa điểm làm việc linh hoạt.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 17/11/2021