ChildFund tuyển Thực tập sinh

Tổ chức ChildFund Việt Nam đang tuyển 01 Thực tập sinh tại Bắc Cạn.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ kèm Form thông tin của ChildFund đến địa chỉ Email: recruitment@childfund.org.vn

Hạn chót: 03/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.