KNCV tuyển cán bộ

Tổ chức KNCV Tuberculosis Foundation cần tuyển cán bộ hành chínhcán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ và CV tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/10/2021