Winrock tuyển chuyên gia 

Tổ chức Winrock cần tuyển chuyên gia hỗ trợ quá trình phê duyệt dự án thuộc hoạt động giảm thiểu ô nhiễm do USAID tài trợ.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới email: vietnamjobs@winrock.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 6/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây