UNDP Việt Nam tuyển 2 chuyên gia

UNDP Việt Nam cần tuyển 2 chuyên gia thực hiện “Báo cáo Đặc biệt về Quản lý Rủi ro của các Sự kiện Cực đoan và Thiên tai để Tiến tới Thích ứng với Biến đổi Khí hậu”.

Liên hệ:

Văn phòng UNDP Viet Nam

72 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 9421495

Fax: (84-4) 3 9422267

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17.00 h, 24/03/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.