FHI 360 tuyển cán bộ thống kê sinh học

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tuyển cán bộ thống kê sinh học làm việc tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/8/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.