Chương trình “I Commit” tuyển thành viên

“I Commit” là một chương trình được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững Việt Nam (CSDS) và Tổ chức Eye opener works của Hà Lan, xây dựng với mục đích đào tạo thế hệ trẻ – những người có thể tạo ra những thay đổi ở Việt Nam. Chương trình “I Commit” đang tuyển thành viên mới.

Đối tượng: Các bạn trẻ từ 16 – 25 tuổi.

Hạn cuối đăng ký tham dự: 17h ngày 06/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.