Số người chết tăng nhanh, nhiều nhà cửa bị phá hủy trong trận “hồng thủy” châu Âu