GreenViet tuyển Điều phối dự án

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt xanh (GreenViet) đang tìm kiếm Điều phối dự án “Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam”, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết mô tả công việc về vị trí này.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2021

Liên hệ: dangthihuyentrang@greenviet.org