MCD tuyển đơn vị làm phim dự án

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) cần tuyển đơn vị dịch vụ làm phim cho dự án: Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà

Dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng” nhằm các mục tiêu cụ thể:

(1) Thúc đẩy các đơn vị ở địa phương trong và ngoài nhà nước và đại diện cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ và khai thác, phát triển các giá trị của Vịnh Hạ Long. Tạo công cụ quản lý tổng hợp Vịnh Hạ Long trên cơ sở phát huy tinh thần hợp tác tích cực và duy trì tính bền vững của cơ chế hợp tác đó;

(2) Nâng cao nhận thức xã hội và sự quan tâm, nhìn nhận của công chúng và các cơ quan quản lý nhà nước về vai trò và sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là từ các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vịnh Hạ Long;

(3) Xây dựng quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy bền vững trên Vịnh Hạ Long. Triển khai thành công mô hình thí điểm nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với gắn với du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản. Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sản phẩm du lịch trên cơ sở hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững. Dự án được điều phối thực hiện bởi 3 tổ chức MCD (chủ trì), PanNature và CECR. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quy định của Việt Nam.

Với mục đích truyền tải mục tiêu, kết quả cũng như quá trình hợp tác giữa các bên liên quan triển khai dự án, MCD mong muốn tuyển các chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ có nhiều kinh nghiệm thực hiện công việc nêu trên, với những thông tin như sau:

Yêu cầu về phim tư liệu

Bộ phim phóng sự tư liệu về dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà sẽ được hoàn thành nhằm đạt được mục tiêu chính như sau:

 • Thể hiện được mục đích, mục tiêu của dự án;
 • Ghi nhận các hoạt động và sản phẩm chính của dự án;
 • Ghi nhận hợp tác các bên liên quan, các tổ chức địa phương và cộng đồng;
 • Ghi nhận quá trình triển khai mô hình Nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch có trách nhiệm trên Vịnh Hạ Long.

Yêu cầu về sản phẩm:

 • Độ dài của phim: Một bản dài 15 đến 20 phút và một bản tóm tắt tổng quan dài 3 phút.
 • Đủ chất lượng phát sóng trên các kênh truyền hình, internet, mạng xã hội, đĩa DVD. Phim có thể bao gồm các đoạn/tập khác nhau có thể đứng độc lập để dễ dàng cho việc chia sẻ trên website và mạng xã hội.
 • Phim bằng tiếng Việt, có lời bình và có phụ đề bằng tiếng Anh.

Nhiệm vụ của chuyên gia/nhà cung cấp dịch vụ về phim tư liệu

Tiến hành xây dựng phim phóng sự tư liệu về dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng trên cơ sở sử dụng các phương pháp phù hợp và tập trung vào các điểm sau:

 • Xây dựng kịch bản chi tiết của bộ phim 15-20 phút và bộ phim 3 phút;
 • Đề xuất kế hoạch, lịch trình, thời gian để hoàn thành bộ phim (bao gồm cả thực địa, phỏng vấn…);
 • Nghiên cứu các tài liệu, các đoạn phim tư liệu đã có và thu thập thông tin liên quan Dự án để hoàn thiện đề xuất kịch bản phù hợp yêu cầu;
 • Triển khai các hoạt động chuyên môn để thực hiện bộ phim dưới sự điều phối của MCD.

Thời gian thực hiện:

Hoàn thành kịch bản chi tiết bộ phim trước 30/8/2016.
Hoàn thiện và bàn giao trước vào 30/5/2017.

Sản phẩm cụ thể:

02 kịch bản chi tiết cho từng phim tài liệu dự án;
02 phim tài liệu dự án đạt yêu cầu được in ấn chất lượng bằng ít nhất 10 đĩa DVD cho mỗi phim.

Yêu cầu về đơn vị cung cấp dịch vụ:  

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, báo chí, truyền thông;
 • Có kinh nghiệm làm phim phóng sự về các vấn đề phát triển, ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm cộng tác với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
 • Có khả năng sáng tạo trong việc truyền tải thông điệp;
 • Có trang bị đầy đủ các thiết bị ghi hình, hậu kỳ đáp ứng cho việc sản xuất phim chất lượng cao.

Cách nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: admin@mcdvietnam.org với tiêu đề “Phim tài liệu dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà” trước 17h00 giờ Hà Nội, ngày 10/08/2016.

Hồ sơ quan tâm cần được viết bằng tiếng Việt và nên bao gồm:

 • Đề xuất kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong đó bao gồm phác thảo ý tưởng nội dung kịch bản, phương pháp và kế hoạch dự kiến, và thông tin về nhân sự sẽ tham gia sản xuất chương trình;
 • Đề xuất dự trù kinh phí liên quan đến việc sản xuất chương trình;
 • Đường link đến một số phim có nội dung tương tự mà đơn vị đã sản xuất.
 • Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.