Kenan tuyển quản lý dự án

Tổ chức Kenan tuyển quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 3/3/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.