GIZ tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển 01 Cán bộ dự án về giao thông vận tải và biến đổi khí hậu làm việc tại Hà Nội đến tháng 12/2015.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.