NPA tuyển Cán bộ xử lý dữ liệu

Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (Norwegian People’s Aid – NPA) tuyển 01 Cán bộ xử lý dữ liệu cho dự án Quản lý đơn vị cơ sở dữ liệu hành động bom mìn (dự án DBU)  tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 11/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.