GIZ tuyển cán bộ chương trình

Tổ chức GIZ cần tuyển cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 15/3/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.