WVV tuyển chuyên gia kỹ thuật

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển chuyên gia kỹ thuật chương trình về dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 14/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.