KHC tuyển điều phối viên

Tổ chức KHC tuyển điều phố viên sự kiện, làm việc bán thời gian tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.