CSIP tuyển 3 chuyên gia

Tổ chức CSIP cần tuyển 02 chuyên gia phát triển năng lực tổ chức và 01 chuyên gia kinh tế y tế, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 14/3/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.