FES tuyển quản lý dự án

Tổ chức FES cần tuyển 01 quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại link.