ChildFund Vietnam tuyển Cán bộ chương trình  

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam cần tuyển Cán bộ chương trình, làm việc tại Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng kí Online tại đây (http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies)

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây