CCRD tuyển quản lý

Tổ chức CCRD cần tuyển 01 quản lý kỹ thuật dự án về lĩnh vực người khuyết tật, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2021.

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại link.