WVV tuyển 02 vị trí

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển 02 vị trí cho Dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái ở tỉnh Điện Biên.

02 Cán bộ dự án bảo vệ trẻ em

01 Điều phối viên dự án

Hạn nộp hồ sơ: 24/3/2020

Liên hệ: nguyen_thu_huong@wvi.org