PanNature tuyển 02 chuyên gia tư vấn

Trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh Khoáng sản dưới sự tài trợ của tổ chức Oxfam Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước tiến hành nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện đấu giá, tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản 2010 nhằm đóng góp khuyến nghị sửa đổi Luật khoáng sản trong thời gian tới. Cụ thể:

Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2020 – 5/1/2021

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Minh Phương

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Số 24 H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024 35564001, máy lẻ: 105; Email: minhphuong@nature.org.vn