Thẩm định giá đất các dự án tại Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Đà Nẵng mời các doanh nghiệp tham gia thẩm định lại giá đất tại các dự án trên bán đảo Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 20/12, Sở Tài chính Đà Nẵng, vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá, các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia thẩm định giá đất tại các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính rà soát xác định lại giá đất, tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản nghĩa vụ tài chính của các dự án tại bán đảo Sơn Trà, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng bỏ hoang hàng chục năm nay.

Cụ thể, các dự án gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch biển Tiên Sa (nay là Công ty CP Biển Tiên Sa), có diện tích 303.500 m2 đất và 36.500 m2 mặt nước. Thời điểm xác định giá theo Quyết định 5368/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của UBND TP Đà Nẵng.

Dự án Khu du lịch sinh thái, nhà nghỉ dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà do Công ty TNHH Du lịch Sơn Hải làm chủ đầu tư, diện tích 43.300 m2 đất. Giá đất xác định tại thời điểm năm 2006 và năm 2012, đơn giá thuê đất theo Công văn 1179/VP-KTTH ngày 27/4/2007 của UBND TP Đà Nẵng.

Dự án Khu du lịch Bãi Trẹm, có diện tích 57.700 m2 đất, do Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico làm chủ đầu tư. Thời điểm xác định giá theo Quyết định 8606/QĐ-UBND ngày 8/11/2005 của UBND TP Đà Nẵng.

Dự án Tổ hợp Khu du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Trà (Sontra Resort & Spa), chủ đầu tư là Công ty CP Sơn Trà, có diện tích 140.300 m2 đất và 208.200 m2 mặt nước. Thời điểm xác định giá theo Quyết định 7330/QĐ-UBND ngày 24/11/2003 của UBND TP Đà Nẵng.

Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 10/2019, Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Kết luận Thanh tra chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của UBND TP Đà Nẵng, như: UBND TP Đà Nẵng chưa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Một góc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Các cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực hiện điều tra, đánh giá tổng thể về đa dạng sinh học, chưa lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà. Chưa thực hiện báo cáo tình trạng loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học năm 2008…

Trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận, gồm 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

Đà Nẵng không ban hành giá đất tại bán đảo Sơn Trà dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều khó khăn; Xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; Không tính, thu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất… là không đúng quy định.