ICRAF tuyển Chủ nhiệm đề tài

Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam cần tuyển Chủ nhiệm đề tài cho Dự án V-SCOPE, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/04/2022