UNDP tuyển Tư vấn

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) cần tuyển 01 tư vấn viên quốc tế và 01 tư vấn viên quốc gia thực hiện đánh giá tổng kết dự án Xử lý môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm Dioxin ở Việt Nam.

Liên hệ:

Lê Tuyết Sinh – Đơn vị cung ứng

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: le.tuyet.sinh@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/9/2014