WVV tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Cán bộ dự án làm việc tại Yên Bái.

Ứng viên quan tâm ứng tuyển Online trước ngày 27/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.