Tan hoang sau bão số 9: Nóc nhà, mái tôn bay khắp nơi