Thu giữ hơn 6 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu trong container