GIZ tuyển 3 vị trí

Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) cần tuyển 3 vị trí sau:

  • Cán bộ hành chính cho dự án năng lượng sạch và phát triển bền vững tại khu vực Đông Nam Á, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: trước 7/9/2020
  • Thực tập sinh cho chương trình hỗ trợ năng lượng hiệu quả, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: trước 18/9/2020