Live & Learn tuyển cán bộ MEL

Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) cần tuyển cán bộ giám sát, đánh giá và học tập (MEL), làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.