TT tuyển cán bộ chương trình

Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) tuyển cán bộ chương trình thanh niên liêm chính làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.