Winrock Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Winrock tại Việt Nam tuyển nhiều vị trí liên quan đến nghiệp vụ kế toán, truyền thông, giám sát, đánh giá và xây dựng năng lực.

Hạn nộp hồ sơ: 8/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.