Quỹ sáng kiến trẻ em và thanh niên với BĐKH thông báo điều chỉnh

Với mong muốn thúc đẩy và hỗ trợ nhiều hơn nữa những ý tưởng, dự án của thanh niên và trẻ em Việt nam về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, Quỹ sáng kiến – Trẻ em và thanh niên với biến đổi khí hậu trân trọng thông báo, từ ngày 8/5/2013 Quỹ có sự điều chỉnh như sau:

Ngân sách: Tăng tổng ngân sách tài trợ từ 300.000.000 đồng lên 500.000.000 đồng

Phạm vi: Quỹ sáng kiến mở rộng trên phạm vi toàn quốc

Đối tượng thực hiện và hưởng lợi: Trẻ em và thanh niên trên toàn quốc

Hỗ trợ tư vấn ý tưởng: Bạn là cá nhân/nhóm có năng lực và đang tìm tòi ý tưởng, hãy liên hệ với Thế Hệ Xanh để cùng trao đổi và được tư vấn.

Ngoài ra, Quỹ sáng kiến cũng mong muốn được phối hợp với các cá nhân/nhóm/CLB nhằm triển khai các dự án sau:

 1. Cùng với trẻ em xây dựng các câu chuyện về biến đổi khí hậu thông qua các phương pháp: photovoice, video, viết truyện …

2. Xây dựng CLB phóng viên nhí

3. Thiết kế tài liệu truyền thông cho trẻ em về biến đổi khí hậu

4. Thực hiện các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em về biến đổi khí hậu

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về Quỹ sáng kiến các bạn vui lòng download tại đây.