NPA tuyển Nhân viên y tế

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) đang tuyển 03 Nhân viên y tế làm việc tại cho Dự án “Phục Hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh” (Dự án RENEW) tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Liên hệ:

Văn phòng dự án RENEW
185 Lý Thường Kiệt, Làng trẻ em trên hết, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Email: recruitment.vn@npaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h ngày 25/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.