Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tuyển tư vấn cho chương trình Tài chính cho phát triển (FFD).

Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại đây