AAV tuyển tư vấn làm phim

Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tuyển tư vấn làm phim cho dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu”.

Hạn nộp hồ sơ: 21/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.