CIAT tuyển Trợ lý

Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp nhiệt đới (CIAT) đang tuyển 01 Trợ lý chương trình và truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email c.douangsavanh@cgiar.orgt.hoang@cgiar.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.