Rikolto tuyển cán bộ truyền thông

Tổ chức Rikolto tuyển cán bộ truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link