Winrock tuyển Tư vấn

Tổ chức Winrock International tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn thu thập và phân tích dữ liệu cho Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEP) do USAID tài trợ.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Hằng, địa chỉ email hnguyen@winrock.org trước ngày 20/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng, Mô tả công việc.