USAID tuyển giám đốc phát triển doanh nghiệp

Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) cần tuyển giám đốc phát triển doanh nghiệp, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.