Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững, công bằng tại Việt Nam (SusV). 

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.