WWF tuyển tư vấn làm phim

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cần tìm tư vấn/nhóm tư vấn làm phim hoạt hình về giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ: 21/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.