Oxfarm tuyển Cán bộ Tư vấn

Oxfarm tuyển Cán bộ Tư vấn cho dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản có chất lượng của trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu số)”

Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 4/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.